Kirurgji Vaskulare

Shërbimet vaskulare në QDT Medina ofrohen nga një ekip mjekësh duke përfshirë kirurgë, radiologë intervenues dhe kardiologë që punojnë së bashku me një ekip infermierësh dhe teknikësh shumë të trajnuar dhe me përvojë. Kjo qasje me shumë specialitete klinike do të thotë që pacientët në QDT Medina kanë akses në një gamë të gjerë të opsioneve më të fundit në diagnostikimin dhe riparimin vaskular.

 

Njerëzit me sëmundje komplekse dhe serioze të enëve të gjakut dhe sistemit limfatik (sëmundje vaskulare) shpesh gjejnë ndihmën e nevojshme nga kirurgët vaskulare dhe endovaskulare të QDT Medina. Ekspertët e klinikes ofrojnë trajtim të koordinuar dhe gjithëpërfshirës për njerëzit e të gjitha moshave.

– Konsulta dhe kontrolla nga Kirurgu Vaskular;

– Trajtimi i Patologjive të enëve të Gjakut.